Hakkımızda

Eylül 2023’te tüzel kişiliğini kazanan Milliyetçi Kongre Derneği, Türk milliyetçilerinin ortak aklı ve değerlerinin siyasi alanda etkinlik kazanması ve milliyetçi ideolojinin çağın gereklerine uygun bir dönüşüm geçirmesi için kurulmuştur.

Dernek, tüzüğünde belirtilen amaç doğrultusunda misyonunu yerine getirebilmek için her yıl Ekim ayında Büyük Kongre düzenleyerek Türk milliyetçilerini bir çatı altında buluşturur.

Milliyetçi Kongre Derneğinin Amacı/Tüzük Maddesi

Bir milletin başına felaketler geldiğinde; milletin öncüleri, sözcüleri, okumuşları, kaşifleri ve mucitleri o felaketle baş etmek için kafa kafaya verir, felaketi aşmak için çözüm yolları ararlar. Bunu başarabilen milletlere ölüm yahut yıkım yoktur, başaramayanlar ise tarih ve arkeoloji derslerinde bir bölüm hatta küçük bir anekdota dönüşürler.

Kafa kafaya vermenin en etkili, en güzel yolu, şüphesiz kongre yapmaktır. Hem Türk tarihi hem dünya tarihi, zor anlarda toplanan ve kurumsal olarak varlığını devam ettiren kongrelerin milletlerine sağladığı menfaatlerin etkileyici örnekleriyle doludur. “Çağırınca mencilise gelmeyen / Her birisi bir kötüye kul oldu” diyen halk ozanımız Dadaloğlu’nun verdiği dersten, “… Millet topyekun kendisini savunacak ve direnecektir” diyen Erzurum Kongresi’ne uzanan süreçte; Türk Milleti kongre toplamayı başarabildiği ve kongreyi yalnız bir toplantının adı değil, bütün yüreklerin eşzamanlı vurmasını sağlayan bir ilahi ahenk, bütün kafaların aynı ülkü uğruna çalışmasını sağlayan bir ebedi makam olarak kalıcı hale getirebildiğinde her karanlığı parçalayabilmiş, her badireyi atlatabilmiştir.

Tarihimizin her safhasındaki kıssalardan alınan dersi Türk milliyetçiliğinin hareket anlayışına, söylem inşa ve eylem tatbik metoduna uyarlamak isteyenlerin kurduğu Milliyetçi Kongre Derneği’nin amacı, bu kongre mantığını Türk milliyetçiliğinin esası haline getirmektir. Kurucu değerlerinden ve milletin menfaatinden sair yapıların enfeksiyonu ve siyasi gidişatın bütün siyasi akımlara sirayet eden yozlaştırıcılığı nedeniyle temsil ve intiba zaviyesinden uzaklaşmış bulunan Türk Milliyetçiliğinin hürriyetçilik, bilimsel düşünce, insan hakları gibi değerleri benimsemiş ve bu değerlerin öngördüğü rejimi tesis etmeye muktedir bir hali yeniden kazanabilmesi buna bağlıdır.

Bu genel amaç doğrultusunda kurulan Milliyetçi Kongre Derneği, yıllık olarak mezkur değerleri paylaşan Türk Milliyetçilerinin katılımıyla büyük kongreler düzenleyecek ve Türk Dünyası’nın tamamındaki milliyetçi faaliyetlerin bu değerlerin rehberliğinde gerçekleştirilmesini temin etmek için çalışacaktır.

Milliyetçi Kongre Derneği, Türk Milliyetçiliğini her şeyden önce vatandaş ve soydaş olarak her bir Türk’ün menfaatini gözetmek, güvenliğini sağlamak ve esaret altındaki Türklerin kendi kaderini tayin etme hakkı için çalışmak olarak anlar. Bu bakımdan millet olma halini insanlık serüveninin en büyük ve kudretli icatlarından biri olarak görür ve korunulacak bir değer olarak tespit eder. Her halükarda milletin mensuplarının menfaatinin temini tek tek ve birey olarak esas mesele olarak görüldüğü için hürriyetçi, laik ve hukukun üstünlüğüne dayalı bir cumhuriyet taraftarıdır. Derneğin zikredilen özel amacının ötesinde, bütün Türk Dünyası’ndaki Türklerin ortak mefkureleri ve ortak mücadeleleri derneğin doğal amaçları ve hedefleri arasındadır.

Milliyetçi Kongre Derneği, Türk Milleti’nin adı sanı yok olmasın diye kurulmuştur.

Beytepe Mah. 1790. Cad. Nu:61 Çankaya, Ankara

Milliyetçi Kongre Derneği
Iban: TR580001000798977650195001